Rewolucja technologiczna
„Przechodzenie na nowy system oparty na energii odnawialnej postępuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał jeszcze kilka lat temu. Cena konwencjonalnych paliw kopalnych i uranu na światowych rynkach nie przestaje rosnąć, a zasoby tych surowców stale się zmniejszają. Koszty potęgują dodatkowe efekty zewnętrzne powodowane przez emisje CO2, w fatalnych sposób oddziałujące na klimat naszej planety oraz stabilność ziemskich ekosystemów.”Jeremy Rifkin

Rewolucja technologiczna

Wielu uważa, że rewolucja przemysłowa miała swoje źródło w zamiłowaniu do wolności gospodarczej. Tak naprawdę jest to jedna z niewielu jej przyczyn. Do najczęściej wymienianych należą: wolność słowa, duża liczba swobód gospodarczych, rządy parlamentarne, wzrost znaczenia klasy średniej.

Są też tacy, którzy uważają że motorem było powstanie podwalin systemu bankowości. Pewne jest, że do rewolucji doprowadziło wiele przyczyn, które w kluczowym momencie nałożyły się na siebie i skumulowały swoje oddziaływanie.

Rewolucja technologiczna

Historia emisji CO2

1750

Początki rewolucji przemysłowej w Anglii

1763

Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta (rośnie liczba kopalń, a zapotrzebowanie na wydobycie węgla zwiększa się  każdego dnia)

1839

Odkrycie zjawiska fotowoltaicznego przez francuskiego fizyka Aleksandra Emunda Bequela

1852

Wynalezienie sprężarki z otwartym obiegiem powietrznym łączącym dwa zbiorniki pełniące rolę dolnego i górnego źródła ciepła

1896

Wymyślenie prototypu kolektora słonecznego przez Clarence Kemp z Baltimore

1914

Do 1914 r. trwa belle epoque, w Europie uważana za okres rozkwitu, postępu i dynamicznego rozwoju przemysłu

1954

Powstanie pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 5 MW w Obnińsku

2000

Intensywny rozwój OZE w Europie (wprowadzenie subwencji na energię odnawialną, co staje się przyczyną szybkiego rozwoju branży i znacznego spadku cen produktów OZE)

2011

Rozwój OZE w Polsce – prace legislacyjne związane z efektywnością enegetyczną

Konsekwencje

Na początku nikt nie zdawał sobie sprawy, że ten gigantyczny krok naprzód, stanie się jednocześnie początkiem nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Konsekwencje w postaci dziury ozonowej czy też  tragicznych w skutkach, zmian pogodowych we wszystkich częściach kuli ziemskiej to efekty zwiększonej emisji CO2 zainicjowanej gwałtownym rozwojem przemysłu na przełomie XVIII i XIX wieku.

Od nas i naszych działań zależy, czy uda się odwrócić ten niekorzystny trend i przywrócić równowagę w środowisku.