URZĄD MIEJSKI w Zabrzu PONE

Zarządzanie nr 640/WE/2017 Prezydenta miasta Zabrze z dnia 30 czerwca 2017

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrza"

Cel

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych i gazowych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność Inwestora.

Beneficjenci

Osoba fizyczna (Inwestor) posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Zabrze, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap Weryfikacji.

Rodzaje przedsięwzięć

  • Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
  • Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych
  • Wymianę Starych gazowych źródeł ciepła na Nowe źródła ciepła gazowe, (Stare źródło ciepła w postaci kotła gazowego (wiek: 8 lat lub więcej) może być wymienione wyłącznie na wysokosprawny kocioł gazowy))

Forma i wysokość dofinansowania

Urząd Miejski 80 % + koszty własne Beneficjenta 20 % wg określonych górnych limitów:

  1. Montaż kolektorów słonecznych koszty kwalifikowalne do 11 250,00 zł  (z czego: UM: 9000,00,  Beneficjent: 2 250,00 )
  2. Montaż ogniw fotowoltaicznych koszty kwalifikowalne do 15 000,00 zł (z czego: UM: 12000,00; Beneficjent 3000,00)
  3. Zabudowa Nowego źródła ciepła gazowego koszty kwalifikowalne do 9000,00 zł (z czego: UM: 7 200,00 ; Beneficjent: 1800,00)

Warunki przystąpienia Beneficjenta-Inwestora do Programu

  • Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista rankingowa uwzględniająca wariant oraz rok realizacji inwestycji. Lista rankingowa sporządzona jest według daty złożenia wniosku w UM.
  • Osoby nie zakwalifikowane na Listę rankingową w danym roku kalendarzowym ze względu na limity przewidziane na dany etap realizacji Programu, umieszczane będą na Liście rankingowej na lata następne z uwzględnieniem deklaracji złożonej we wniosku. (Okres oczekiwania: ok.3 lata)
  • Operator (czyli firma Ekoscan) na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji
  • Beneficjent (Inwestor) ma prawo samodzielnie wybrać Wykonawcę, który znajduje się na liście Wykonawców dopuszczonych do uczestnictwa w Programie.