Case study
Case study - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,52 kWp

 

 case ikona 1
Instalacja 39,52 kWp
 case ikona 2
152 moduły
 case ikona 3
2 inwertery
 case ikona 4
obiekt gastronomiczny, restauracja
 case ikona 5
zużcie energii głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych
 case ikona 6
zużycie energii wzrasta w okresie letnim ze względu na zwiększoną pracę chłodni

Dane wejściowe

zużycie energii el w okresie pozaletnim 160000 kWh / miesiąc
zużycie energii el w okresie pozaletnim  1280000 kWh / rok
zużycie energii el w okresie letnim  180000 kWh / miesiąc
zużycie energii el w okresie letnim  720000 kWh / rok
suma rocznego zużycia energii na obiekcie  2000000 kWh / rok
koszt energii elektrycznej (stałe + zmienne)  0,38 zł / kWh
opłata za energię elektryczną na rok  760000 zł / rok
moc instalacji  39,52 kWp
całkowity koszt instalacji  164000 zł netto
pożyczka umorzenie  30%
koszt poniesiony przez klienta  114800 zł netto
roczny uzysk energii z PV  37544 kWh / rok
zuzycie energii elektrycznej na potrzeby własne  60%
zuzycie energii elektrycznej na potrzeby własne  22526 kWh / rok
koszty unikniete z tytułu zuzycia energii el z PV na potrzeby własne  8560 zł / rok
ilość energii z PV możliwa do sprzedaży  15018 kWh / rok
wynagrodzenie z tytułu sprzedaży nadwyżek energii do sieci  1952 zł / rok

Korzyści ekonomiczne

Suma oszczędności

z faktu posiadania instalacji PV - 25530 zł / rok

Zwrot instalacji

nastąpi po 4 latach

Zysk całkowity po 20 latach eksploatacji

wyniesie 370268 zł

Case study1