Zgodnie z Ustawą do wykonania audytu zobowiązany jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

• zatrudnienie 250 lub więcej osób,

• sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2016) oraz

• roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2016).

Wszystkie firmy spełniające powyższe kryteria powinny wykonać audyt do końca września. A kolejny audyt muszą powtórzyć po 4 latach. Posiadanie takiego dokumentu pozwoli uniknąć kary (do 5% rocznego obrotu)

Warto zainwestować trochę więcej pieniędzy tak aby spełniać normy przez lata kolejne. Pozwoli to na nie wykonywanie co 4 lata przebudowy lub docieplenia ścian. Swoje miejsce odnajduje tutaj znakomicie OZE. Instalacja fotowoltaiczna daje możliwość zasilania grzałki na potrzeby podgrzewania wody. Kolektory słoneczne  podgrzewają wodę na potrzeby Co . Zaś pompa ciepła może podgrzewać wodę i może służyć jako klimatyzator w okresie letnim. Informacją pewną i bez zmian jest obowiązek posiadania dokumentu. Odnawialne źródła energii są idealnym partnerem w projektach termomodernizacji. Przy mniejszych nakładzie pieniędzy pozwalają zaoszczędzić więcej. A oszczędności idące za tym jeszcze bardzie dadzą do myślenia właścicielom dużych firm. Warto nadmienić ,że audyty energetyczne zawsze wymuszają przebudowy budynku lub wykorzystanie OZE.