Przedstawione podczas Konwersatorium prezentacje pokazywały procesy modelowania zasobów technicznych i rozliczeń w osłonie OK4 i w osłonach niższych rzędów, aż do osłony prosumenckiej OK1. Oczywiście, net meteringu oraz sefdispatching powyżej osłony OK1 były prezentowane jako koncepcje, a wyniki dotyczące tych mechanizmów były prezentowane i dyskutowane jako potencjalne.

Mimo bardzo racjonalnych powodów uzasadniających rozszerzenie net meteringu przyszłość tego rozwiązania jest niestety niepewna. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami z połowy 2016 roku nowelizacja ustawy OZE miała wejść w życie na początku 2017 roku. Brak nowelizacji należy uznać za czynnik zdecydowanie negatywny. Z drugiej strony nie można odstąpić od działań na rzecz wdrożenia net meteringu w szerokim zakresie, bo jest to rozwiązanie przełomowe. Z punktu widzenia wpływu na rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej jest to na pewno rozwiązanie o większej wadze niż zasada TPA.

Niezależnie od przyszłości net meteringu jako rozwiązania rynkowego podkreśla się znaczenie osłon kontrolnych jako koncepcji porządkującej/przyspieszającej rozwój mechanizmów regulacyjno-bilansujących na rynkach.

źródło: Agenda Konserwatorium Inteligentna Energetyka