Co to jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Mianem mikroinstalacji fotowoltaicznej określa się każdą instalację fotowoltaiczną, której moc nie przekracza 40 kWp. Powyżej tej wartości mamy do czynienia z małymi instalacjami.

Czy panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie?

Owszem, wymagane są wtedy specjalne aluminiowe stelaże. Stelaże pozwalają na dobranie dowolnego kąta, a także umożliwiają zastosowanie trackerów, czyli maszyn pozwalających na automatyczny obrót panelem w jednej bądź dwóch osiach w celu zmaksymalizowania generacji energii

panele fotowoltaiczne grunt

Jaka powierzchnia potrzebna jest pod instalację fotowoltaiczną?

Zależy od wielkości instalacji jaką chcemy zamontować, można przyjąć, że na każdy 1 kWp montowany płasko na dachu skośnym potrzeba około 7 m2. Oczywiście trzeba zachować pewien margines od krawędzi dachu, okien i komina. Standardowe wymiary paneli to 165x100 cm czyli jeden zajmuje około 1,7m2.

Jak dużą instalacje zakupić dla rodziny 3-4 osobowej?

Zwykle klienci montują instalacje wielkości 2-6 kWp, nie ma jednak reguły. Jeśli klient ma wystarczającą powierzchnię na montaż i wyraża taką chęć, nic nie stoi na przeszkodzie by zainstalować i 10 kWp, a z drugiej strony mniejsze instalacje także wystarczą by zmniejszyć koszty za energię elektryczną.

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej?

Koszt jest bezpośrednio zależny od ilości i jakości modułów fotowoltaicznych. Im większa instalacja tym koszt jednostkowy za kWp jest mniejszy. Ponadto montaż płaski na dachu skośnym jest tańszy, gdyż nie wymaga zastosowania dodatkowych stelaży.

Jakie są pozostałe elementy instalacji?

Do pozostałych elementów należą: falownik, regulator ładowania, akumulatory, zestawy zabezpieczeń oraz złączki i przewody. W zależności od wybranego rodzaju instalacji wykorzystuje się wymagane elementy.

Falownik

Zadaniem falownika jest zamiana napięcia stałego z paneli fotowoltaicznych lub akumulatorów (np. 24 V DC) na napięcie przemienne - zwykle 230/400 V 50 Hz. Występują falowniki wyspowe oraz sieciowe. Falowniki sieciowe w odróżnieniu od wyspowych synchronizują się z siecią elektroenergetyczną i potrafią przekazywać do niej energię. Występują także falowniki hybrydowe, które potrafią synchronizować się z siecią, ale działają także przy braku zasilania z sieci.

Regulator napięcia

Regulator napięcia to urządzenie służące do zabezpieczania akumulatorów przed nadmiernym naładowaniem oraz rozładowaniem. Istotnym zadaniem regulatora jest utrzymywanie odpowiedniego napięcia na zaciskach akumulatora i nieprzekraczanie granicznych wartości, gdyż będzie to skutkowało skróceniem żywotności akumulatorów.

Akumulatory

Akumulatory służą do magazynowania energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Najwięcej energii generowanej jest w ciągu dnia, natomiast największe zapotrzebowanie pojawia się w okresie wieczornym, po zachodzie słońca, wtedy wykorzystywana jest energia zmagazynowana w akumulatorach, aż do ich rozładowania. Istotnym parametrem jest próg rozładowania akumulatora.Od niego zależy, ile procent mocy nominalnej można wykorzystać. Najczęściej spotykane są akumulatory kwasowo-ołowiowe (AGM oraz GEL) i akumulatory litowo-jonowe.

Przewody i złączki

Od jakości przewodów i złączek zależą straty przesyłu energii. Złączki są uważane za najsłabsze ogniwo całej instalacji. Dobranie zbyt małych przekrojów może skutkować ich przepaleniem i uszkodzeniem, natomiast zbyt grube przewody istotnie podnoszą koszty inwestycji.

Dlaczego panele mają taką niską sprawność?

Sprawność określona w karcie katalogowej określa procent wykorzystania energii słonecznej docierającej do ziemi do ilości energii wygenerowanej w panelach. Obecna technologia nie pozwala na bardziej skuteczną przemianę energii. Do porównania jakości paneli stosuje się współczynnik wypełnienia FF (ang. Fear Factor). Za ogniwa wysokiej klasy uważa się ogniwa o współczynniku FF większym niż 0,75, średniej klasy: 0,7 - 0,72, niskiej klasy: 0,6-0,7. FF oblicza się  jako stosunek mocy maksymalnej do iloczynu prądu zwarciowego i napięcia obwodu otwartego.

Czym się różni instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej od takiej, która podłączona nie jest?

Instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej - instalacja on-grid - charakteryzuje się przede wszystkim możliwością sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Energia wyprodukowana w panelach zużywana jest w miarę potrzeb na miejscu, a nadwyżka zostaje automatycznie przekazana do sieci. W przypadku braku zasilania instalacja zostaje wyłączona. Jeśli instalacja ma działać podczas braku zasilania z sieci wymagany jest specjalny falownik.

Instalacja niepodłączona (wyspowa) - instalacja off-grid - charakteryzuje się niezależnością od sieci elektroenergetycznej. Przydatna w miejscach, w których dostęp do sieci jest ograniczony lud gdy wcale go nie ma, np. domek w górach. Energia wyprodukowana magazynowana jest w akumulatorach. Akumulatory w przypadku takiej instalacji są podstawą działania, ale i niedogodnością, ze względu na swoją wysoką cenę.